Folyóiratok » Rendészeti szemle

Rendészeti szemle

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi 4. szám - 2008. április
  • Fleck Zoltán: Adalékok egy megye bíróságainak igazgatásához 3–19. o.
  • Herke Csongor: Megállapodások a büntetőeljárásban 20–38. o.
  • Chronowski Nóra: Nullum crimen sine EU? 39–60. o
  • Kiss Szabolcs: A zaklatás pönalizálásáról – németországi kitekintéssel 61–68 o.
  • Egri Gábor: Informatikai próbatételek az EU rendészetében 69–80. o.
  • Forró János: Kísérlet az abai kistérségi rendőrőrs kialakítására 81–87. o.
  • Herke Tamás: Fegyveres rablás Somogy megyében 89–92 o.

Könyvismertetés:

  • Gönczöl Katalin – Kerezsi Klára – Korinek László – Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia – Szakkriminológia (Velez Edit) 93–102. o.
  • Kerezsi Klára: Kontroll vagy támogatás: az alternatív szankciók dilemmája (Szabó Judit) 103–112. o.

A hónap eseményei az EU bel- és igazságügyi együttműködése terén 113. o.


Összes lapszám