Folyóiratok » Rendészeti szemle

Rendészeti szemle

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi 7-8. szám - 2008. július
 • Ligeti Katalin: A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásának reformja hazánkban
 • Mezey Barna: A kor kérdése a magyar büntetőjog történetében
 • Lenkovics Judit: Adalékok az I. büntetőnovellához és a fiatalkorúak bíróságáról szóló törvényhez
 • Csúri András: A fiatal felnőtt életkor szabályozásának alapkérdései a magyar büntetőjogban
 • Gyurkó Szilvia - Herczog Mária: A gyermekkor határának kérdése
 • Csemáné Váradi Erika: Új tendenciák a fiatalok bűnözésében - nemzetközi kitekintés
 • Makai Lajos: A gyermekkorú tanú kihallgatása a büntetőeljárásban
 • Rózsás Eszter: A migráns gyermekek jogai
 • Ligeti Miklós: Gondolatok a rendszerváltozás utáni magyar rendőrségről

KÖNYVISMERTETÉS

 • Domokos Andrea: Blaskó Béla: Magyar büntetőjog. Általános rész
 • Kulcsár Gabriella: Gál István László: Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak

EURÓPAI UNIÓ

 • A hónap eseményei az EU bel- és igazságügyi együttműködése terén

Összes lapszám