Folyóiratok » Rendészeti szemle

Rendészeti szemle

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 57. évf. 2. sz. / 2009 - 2009. február
  • Juhász Zoltán: A gyülekezési joggal összefüggő jogalkalmazási gyakorlat jellemzői
  • Gömbös Sándor: A gyülekezési joggal kapcsolatos rendőri intézkedésekből eredő kártérítési igények elbírálásának tapasztalatai
  • Pajcsicsné Csóré Erika: A demonstráció e-mailen való bejelentése - ombudsmani nézőpontból
  • Hajas Barnabás: A gyülekezéshez kapcsolódó kommunikációs kérdésekről
  • Harai Dénes: Nézetek a biztonságról. A kultúra biztonsága és a biztonság kultúrája
  • Krémer Ferenc: A (köz)biztonság jelentéséhez
  • Virág György: A fiatalkori bűnelkövetés egyes jellemzői
  • Kriskó Edina: A rendőri "erőszakmítosz" nyomában

KÖNYVISMERTETÉS

  • Nyiri Sándor: Bócz Endre: Kriminalisztika a tárgyalóteremben

EURÓPAI UNIÓ

  • A hónap eseményei az EU bel- és igazságügyi együttműködése terén (2009. január)

Összes lapszám