Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 1. sz. / 2008 - 2008. január

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Petrik Ferenc: Elővásárlási jog – dologi jogviszony
  • Szalma József: Az Új Polgári Törvénykönyv az ínkorporációs szabályozás szempontjából

FÓRUM

  • Darázs Lénárd: Az önálló kereskedelmi ügynöki jogviszony kartelljogi megítélése
  • Hallók Tamás: Az igazolással szavazás egyes kérdéseiről
  • Skodnitz Mária: Észrevételek az Új Polgári Törvénykönyv alapítványra vonatkozó normaszöveg-tervezetéhez

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Király Klára: Tűcsere program és ártalomcsökkentés kérdései Spanyolországban
  • Antapassis, Anthony M.: A Budapesti Egyezmény a Belvízi Árufuvarozási Szerződésről

KÖNYVISMERTETÉS

  • Tercsák Tamás: A Gazdasági Társaságok nagy kézikönyve
  • Vincze Attila: Világkereskedelmi jog – Dr. Christoph Herrmann LL.M., Prof. mult. Dr. Wolfgang Weiss és Prof. Dr. Christopt Ohler LL.M.: Welthandelsrecht című könyvének ismertetése
  • Boóc Ádám - Fedeles Tamás: Hamza Gábor – Nótári Tamás: MIt hoz a múlt? Jog- és kultúrtörténeti tanulmányok I.

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.