Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 2. sz. / 2008 - 2008. február

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Vékás Lajos: Az új Ptk. Szakértői Javaslatának elvi kérdései
  • Bócz Endre: A büntetőeljárásbeli bizonyítás néhány szemléleti és elméleti kérdése
  • Kurucz Mihály: Az ingatlan-nyilvántartás adatok, a térképi tartalom közhitelességénektartalma és annak problémája

FÓRUM

  • Karsai Krisztina - Nagy Ferenc: Gondolatok az európai büntetőjogról egy könyvismertetés okán
  • Kaszás Ágnes Roxán: Elvi elszántság, gyakorlati tehetetlenség: a bennfentes kereskedelem első másfél évtizede
  • Bányai Gábor: Karōhi, avagy a munkavállaló halála

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Szalma Mária: A peres eljárás félbeszakadása
  • Masbaum, Maik S.: A grúz közbeszerzési jog

KÖNYVISMERTETÉS

  • Lábady Tamás: Zlinszky János: Közéleti-jogászi etika a gyakorlatban című könyvéről
  • Dávid Lilla: "Gazdasági büntetőjog közgazdászoknak" – recenzió Gál István László tankönyvéről

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.