Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 3. sz. / 2008 - 2008. március

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Gál István László - Sinku Pál: Dinamikus és statikus pénzmosás – egy új tényállás kritikai elemzése

FÓRUM

  • Béres István: Gyorsak-e a váltóperek, ha lízingügyletekkel függnek össze?
  • Arany Tóth Mariann: A munkahelyi elektronikus megfigyelés jogszerűsége adatvédelmi nézőpontból
  • Kollár Pál - Rim Zsuzsanna Dorina: A cégeljárás múltja és jelene: a szabályozás háttere és gyakorlati problémái

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Szalma József: A svájci Kt. (1912. évi Kötelmi Törvény) kodifikációs jellegzetességeiről, rendszeréről és szabályozási módszeréről
  • Klaiber, Sven - Krüger, Hilmar: A katari nemzetközi magánjog
  • Althammer, Christoph: A mediáció mint eljárási kötelezettség

KÖNYVISMERTETÉS

  • Szmodis Jenő: Prugberger Tamás: A munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között
    • Sós Gabriella Mónika: Fazekas Judit: Fogyasztóvédelmi jog

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.