Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 4. sz. / 2008 - 2008. április

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

IKKEK, TANULMÁNYOK

  • Julesz Máté: Környezetjogi értékelemzés
  • Csúri András: A fiatal felnőtt életszakasz büntetőjogi szabályozásának lehetőségei

FÓRUM

  • Prugberger Tamás: A munkajogi koalíciós jog, különösen a kollektív szerződés néhány, a jogalkotásra és a jogalkalmazásra kiható elvi problémájához
  • Brehószki Márta: A társaság "leplének lerántása" felszámolási eljárásban, megállapítási per v. csődbűncselekmény

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Kecskés László: A gyakorlatias jogászképzés kialakulása Angliában az Inns of Court falai között

KÖNYVISMERTETÉS

  • Lápossy Attila: Kukorelli István: Tradíció és modernizáció a magyar alkotmányjogban
  • Tóth Áron László: Szolgálat a társadalom védelmében – gondolatok a Pálinkás György emlékkönyvről
  • Pók László: Cooter – Ulen: Jog és közgazdaságtan

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.