Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 5. sz. / 2008 - 2008. május

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Bócz Endre: Valóban a vád törvényességének fogalma volt a tisztázatlan?

FÓRUM

  • Kovács László: A váltó tündöklése és hanyatlása
  • Katona Sándor: A bírói meggyőződés védelmében
  • Imregh Géza: Bírák a történelmi vallásfelekezeteknél
  • Fenyvesi Csaba: A büntető eljárásbeli szembesítés pszichológiai alapvonásai
  • Lugosi József: Átjárhatóság a rész- és teljes munkaidejű, illetve a határozott és határozatlan idejű munkaviszonyban
  • Schweighardt Zsanett: Az áldozatsegítés megvalósulási formái az Európai Unió egyes tagállamaiban
  • Kondring, Jörg: Nem állami jog alkalmazása a szerződésre irányadó jogként állami bíróságok előtt - A svájci Szövetségi Bíróság 2005. december 20-i döntéséhez

KÖNYVISMERTETÉS

  • Siklósi Iván: Észrevételek Hamza Gábor: Wege der Entwicklung des Privatrechts in Europa c. művéhez
  • Pályázati felhívás a Magyar Jogász Egylet szakmai-tudományos pályázatára

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.