Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 6. sz. / 2008 - 2008. június

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Gadó Gábor: Eltérő és egyező álláspontok az új Ptk. előkészítése során
  • Karsai Krisztina - Ligeti Katalin: Magyar alkotmányosság a bűnügyi jogsegélyjog útvesztőiben
  • Kovács Péter: Az EUIN-megállapodás és az alkotmányosság

FÓRUM

  • Sulyok Tamás: Az ügyvédség alkotmányos helyzetének néhány időszerű kérdése
  • Hámori Antal: A szálláshely osztályba, a vendéglátó üzlet kategóriába sorolása bejelentésének jogi természetéről

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Kecskés András: Az Enron botrány és az üzleti jog rohadt almái

SZEMLE

  • Gyulai-Schmidt Andrea: Társasági jogi konferencia a magyar tudomány napja alkalmából
  • Kapa Mátyás: Jogvédelem és ideiglenes intézkedés. Recenzió Wopera Zsuzsa "Hatékony jogvédelem a magyar és az Európai Unió polgári eljárásjogában" című monográfiájáról

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.