Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 7. sz. / 2008 - 2008. július

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Vékás Lajos: Magánjogi kodifikáció
  • Wellmann György: Az új Polgári Törvénykönyv Szakértői Javaslatának méltatása

FÓRUM

  • Kereszty Béla: Az ún. fosztogató jellegű bűncselekmények de lege ferenda
  • Kovács László: Néhány gondolat a zálogjog legújabb újraszabályozásának tervezetéről
  • Fónagy Sándor: Gondolatok az új Csődtörvény megalkotásához - A csődmegtámadási perek
  • Sándor József: Az ingatlan-nyilvántartás néhány kérdése - földmérő szemmel

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Storme, Marcel: Időbeniség és igazságszolgáltatás
  • Némethné Kocsis Melinda: A 44/2001/EK rendelet elismerésre és végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseinek gyakorlati tapasztalatai a rendelet alkalmazásáról készült 2007. évi jelentés alapján

SZEMLE

  • Kecskés László: Beszámoló a magyar polgári jog kodifikálásának hányatott sorsáról és egy, a reményt újraébresztő tudományos ülésről

KÖNYVISMERTETÉS

  • Dr. Boros Anita - Dr. Tatay Tibor: Pénzpiacokról jogászoknak

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.