Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 8. sz. / 2008 - 2008. augusztus

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

  • A Kilencedik Magyar Jogászgyűlés ajánlásai Balatonfüred, 2008. június 12-14.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Erdei Árpád: Dogmatika nélküli büntető eljárásjog – képtelenség vagy valóság
  • Pump (Péter) Judit: Víziközművek a jogértelmezés csapdájában

FÓRUM

  • Osztovits András - Virág Csaba: Illetékességi kikötés mint tisztességtelen szerződési feltétel – kérdések és kételyek a közösségi és a magyar jog tükrében

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Nagy Csongor István: A jogellenes károkozás kollíziós szabályai a Római II Rendeletben
    • Kiss Mónika Dorota: A helyi önkormányzás alkotmányos alapjai Lengyelországban

KÖNYVISMERTETÉS

  • Vörös Imre - Czigler Dezső Tamás: Megjelent az európai szerződésjogra vonatkozó közös referenciakeret vázlata
  • Aczél-Partos Adrienn: Jogdogmatika és jogelmélet
  • Bodzási Balázs: Liber Amicorum – Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.