Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 9. sz. / 2008 - 2008. szeptember

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

 • Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. kormányjavaslatához
 • Julesz Máté: Civil kontroll a környezetvédelemben

FÓRUM

 • Dallos Norbert - Pék Richárd Tamás: Egy jogegységi határozat margójára
 • Bányai István: „...cinkos, aki néma"
 • Süliné Tőzsér Erzsébet - Dzsula Marianna: Abakusz – elektronikus cégeljárás Magyarországon
 • Juhász József István: Jogviszony- és jogintézménybeli elhatárolási anomáliák egyes bírósági ítéletekben
 • Béres István: A jogtanácsosok helyzete és tevékenységük jogi szabályozása
 • Orell Ferenc János: Reflexió a jogalkotás felelősségéhez és gyakorlatához napjainkban

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

 • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Spanyolországban
 • Schweighardt Zsanett: Hagyományos bíróságok Afganisztánban
 • Nótári Tamás: Marton Géza és a "modern" büntetőjog

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.