Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 10. sz. / 2008 - 2008. október

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Leszkoven László: Az ingatlanok tulajdonjog-fenntartás melletti átruházása és a bejegyzési engedély visszatartása – de lege lata, de lege ferenda
  • Kadlót Erzsébet: A tettazonosság – az azonos tett – a vádelv eltérő relációkban

FÓRUM

  • Prugberger Tamás: Az érdekegyeztetési jog hazai újraszabályozásának kísérlete a munkaügyi kapcsolatok világában
  • Kalas Tibor: A személyhez fűződő jogok megsértésére hivatkozással bírák és bíróságok ellen indított perek
  • Pócza Róbert: A bírósági titkár feladatai a büntetőeljárásban

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Samtleben, Jürgen: Joghatósági kikötések a MERCOSUR-ban. – Az első előzetes döntéshozatali eljárás egy MERCOSUR-bíróság előtt
  • Stöcker, Otmar: Új német szabályok a jelzálogjogról

KÖNYVISMERTETÉS

  • Bodzási Balázs: Fuglinszky Ádám: A hibás teljesítéssel okozott következménykárok a német és a magyar jogban, a felelősség határai az adásvételi és a vállakozási szerződések jogában – a teljes kártérítés elvének kritikája

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.