Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 11. sz. / 2008 - 2008. november

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Hevér Tibor: A bűnügyiadat-feldolgozás XXI. századi dilemmái, különös tekintettel az ügyészi munka sajátosságaira
  • Imregh Géza: Gondolatok az előkészítésről

FÓRUM

  • Gadó Gábor: Módszerek és célok az új Ptk. megalkotása során
  • Szalma József: Az új magyar Ptk. tervezetéről (2008)
  • Osztovits András: Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének magyar joggyakorlata EU tagságunk első négy évében - tapasztalatok és tanulságok

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Reinhard, Jakob: Philip Morris v. Williams - a US Supreme Court új, precedens értékű döntése a punitive damages alkalmazásáról az amerikai jogban
  • Wolff, Lutz-Chistian: Kínai Népköztársaság: Új nemzetközi magánjogi szabályok a szerződésekre alkalmazandó jogról

KÖNYVISMERTETÉS

  • Fedeles Tamás: Tanulmányok a "Jogfilológia" tárgyköréből

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.