Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 55. évf. 12. sz. / 2008 - 2008. december

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Nagy Ferenc: Stádiumok, elkövetők és szankciók (Gondolatok és reflexiók a Btk. általános részi Tervezetéhez
  • Lugosi József: A keresettől való elállás perjogi vonatkozásai

FÓRUM

  • Sárközy Tamás: Gazdasági társaságok a Polgári Törvénykönyvben?
  • Koltay András: Az önkényuralmi jelképek korlátozhatóságának kérdése - a Vajnai kontra Magyarország ügy apropóján
  • Bárándy Gergely - Berta Aliz: Gyalázkodás - elfogadott törvényjavaslat - elutasító alkormánybírósági határozat (Országgyűlés: igen, Alkotmánybíróság: nem)
  • Vincze Attila: Az Európai Bíróság ítéleteinek processzuális hatályához

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Mohácsi Barbara: Bűnüldözési érdek contra emberi jogok - az online házkutatás alkotmányossági megítélése Németországban, néhány tanulsággal

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.