Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 56. évf. 1. sz. / 2009 - 2009. január

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Fejes Péter: Vigyázó szemetek Luxembourgra vessétek

FÓRUM

  • Hollán Miklós: Bevétel versus jövedelem
  • Fázsi László: A bizonyítási teher értelmezésének gyakorlati kérdései bírói szemmel
  • Sopovné Bachmann Katalin: Bírósági jogkörben okozott kártérítési felelősség
  • Szabó Károly: Alkotás-e ma a jogalkotás?
  • Pogátsnik Monika: A magyar fiatalok jogi kultúrájának vizsgálata

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Varga Attila: A román Alkotmánybíróság
  • Czigler Dezső Tamás: A családi jog egységesítése az Egyesült Államokban és Európában, az európai jogelvek és a hazai szabályozás viszonya

SZEMLE

  • Koi Gyula: Műhelyvita a közigazgatás bírságolási tevékenységéről és a szabálysértési jogról
  • Dudás Attila: Nochta-Kovács-Nemessányi: Kötelmi jog - különös rész (Második kiadás)

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.