Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 56. évf. 2. sz. / 2009 - 2009. február

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Varga Csaba: Mintakövetés, tehetetlenség európai csatlakozásunkban

FÓRUM

  • Hanák András: Fluctuat nec mergitur: az új Polgári Törvénykönyv esélyei
  • Hámori Antal: A "fogyasztó"-fogalom "dilemmái" különös tekintettel az Fgytv. módosításában és az új Ptk.-javaslatban foglaltakra
  • Jobbágyi Gábor: A Kormány Ptk. tervezetéről
  • Kőrös András: "Jót s jól!" - helyes célok, alkalmatlan megoldások a cselekvőképesség tervezett szabályozásában
  • Süliné Tőzsér Erzsébet: Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Mátyás Imre: Élet a Közös Hivatkozási Keret tudományos verziójának kidolgozása után
  • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Azerbajdzsánban
  • Tájékoztató a Magyar Jogász Egylet 2008. évi szakmai-tudományos pályázatának eredményéről

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.