Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 56. évf. 3. sz. / 2009 - 2009. március

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Molnár Ambrus: A bizonyításra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség a polgári perben
  • Szente Zoltán: A képviselői interpellációs jog a magyar parlamenti jogban

FÓRUM

  • Kovács László: Lehet-e a telekalakítás engedélyezésének előkérdése a tulajdont érintő jogvita eldöntése?
  • Kovács Kázmér: Az objektív felelősség első féléve
  • Oberlander, Báruch - Köves Slomo: Szólásszabadság és emberi méltóság - Rabbinikus állásfoglalás
  • Gyenge Anikó: Elárvult jog nevelőszülőt keres
  • Bányai István: Quod licet Iovi non licet bovi?

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Baratta, Roberto: Vitatott kérdések a személyi és családi állapot EK-n belüli elismerésével kapcsolatban

KÖNYVISMERTETÉS

  • Hollán Miklós: Új monográfia a jogi személyek büntetőjogi felelősségéről
  • Polgár Miklós: Kondorosi Ferenc - Magyar Kitti - Visegrády Antal: A világ jogi kultúrái - A jogi kultúrák világa

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.