Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 56. évf. 4. sz. / 2009 - 2009. április

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • *Imregh Géza: Bírói személyiségprofil a követelményprofil meghatározásával

FÓRUM

  • Zlinszky János: "Ember lenni mindig, minden körülményben!"
  • Herger Csabáné: Hűség vagy szabadosság? Történeti adalékok a házasság fogalmi meghatározásához a társadalmi elvárás és a jogalkotói felelősség tükrében
  • Bárándy Gergely: Uzsorabűncselekmény - régi-új tényállás a Büntető Törvénykönyvben
  • Navratyil Zoltán: Wrongful life - Gondolatok a fogyatékossággal született gyermek sajátjogú kártérítési igényéről
  • Firniksz Judit - Kelemen Dániel - Mezei Péter: Információgyűjtés a hatóságok helyszíni vizsgálati cselekményei során

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Hamza Gábor: A magánjog fejlődése és kodifikációja Litvániában
  • Nagy Csongor István: A Róma II rendelet és a közlekedési balesetek: egységes kollíziós szabályok egy kis forum-shoppinggal fűszerezve - hogy is van ez?

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.