Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 56. évf. 5. sz. / 2009 - 2009. május

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK

  • Bócz Endre: Törvény és szemlélet
  • Julesz Máté: Környezetvédelem a jogi felsőoktatásban

FÓRUM

  • Gadó Gábor: Észrevételek dr. Zlinszky János "Ember lenni mindig, minden körülményben!" c. cikkéről
  • Kurucz Mihály: A nyilvánkönyvi rangsor alaki és anyagi jogi jelentésének összemosása veszélyeiről és következményeiről (két bírósági ítélet margójára)
  • Pataky Csaba: Ténykérdések és jogkérdések elhatárolása a műszaki szakértői véleményben
  • Kecskés András: Befektetővédelmi reformok az Egyesült Államokban és Európában

EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE

  • Baums, Theodor - Kisfaludi András: Az Európai Társasági Modelltörvény

KÖNYVISMERTETÉS

  • Techet Péter: Varga Csaba jogelméletének különös része - Avagy jogelméleti és jogpolitikai rendszerváltás kritika

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.