Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 58. évf. 1. sz. / 2011 - 2011. január

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK
  • Salamonné dr. Solymosi Ibolya: Két új szerződéstípus – a lízing és a faktoring – a pénz és hiteljogviszonyok körében
  • Dr. Nótári Tamás: A jogos védelmi helyzet Cicero Milo védelmében tartott beszédében
FÓRUM
  • Dr. Gyulavári Tamás: Harmadik típusú jogviszonyok a munkajog átalakuló fogalomrendszerében
  • Dr. Béres István: A Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő jogsértő adatátadás miatti peres jogorvoslat jellemzői és továbbfejlesztése
  • Dr. Villám Krisztián: Az „ugró” fellebbezés mint a polgári peres eljárás gyorsításának eszköze
  • Dr. Nagy Csongor István: Külföldi-e a fióktelep: ki lehet-e kötni külföldi jogot a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepével kötött szerződésekben?
EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE
  • Dr. Uttó György: Felülvizsgálati eljárás a polgári ítélkezés egységének szolgálatában
  • Dr. Fejes Péter: Az osztrák ügyészi szervezetről
  • Tisztújítás a Magyar Jogász Egyletben

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.