Folyóiratok » Magyar Jog

Magyar Jog

HVG-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 58. évf. 2. sz. / 2011 - 2011. február

A Magyar Jogász Egylet havonta megjelenő jogi tudományos szakfolyóirata.

A rangos folyóirat célja elsősorban a joggyakorlat kérdéseinek feltárása és a jogelmélet időszerű problémáinak bemutatása.

Foglalkozik a külföldi és hazai jogirodalom értékelésével, ablakot nyit az Európai Unió egyes tagországainak joggyakorlatára és ezzel párhuzamosan a hazánkban végbemenő jogharmonizációs folyamatokra.

A folyóirat megrendelhető →
A 2011. évi éves előfizetési díj 18 240 Ft.

CIKKEK, TANULMÁNYOK
  • Dr. Petrik Ferenc: Az új Polgári Törvénykönyv tervezeteivel kapcsolatos dilemmák
  • Dr. Varga Zs. András: Új Alkotmány és az ügyészség közjogi hatáskörei
FÓRUM
  • Dr. Hack Péter: A védelem és a védő szerepének aktuális kérdései
  • Dr. Hámori Antal: A „bejegyzett élettársi kapcsolat” szabályozásának alkotmánybírósági megítélése és szabályozásának vitás kérdései
  • Dr. Jobbágyi Gábor: A Polgári eljárás gyorsítása és az eljárások elhúzásának és elhúzódásának megakadályozása
  • Dr. Pintér Attila: A faktoring-szabályozás új korszaka
  • Dr. Légrádi Gergely: Diszpozitivitás a kötelmi jogunkban – egy elhanyagolt témakör a gyakorlat kereszttüzében
SZEMLE
  • Dr. Dávid Ágnes: A végrehajtás hatékonyságának növelése az Európai Unióban
EURÓPAI ÉS KÜLFÖLDI JOGI SZEMLE
  • Dr. Alföldi Ágnes Dóra: Több államot érintő büntetőeljárásbeli bizonyítás – az Európai Bizonyításfelvételi és az Európai Bűnügyi Nyomozati Parancsról

Összes lapszám

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.

Magyar Jog -

2008.04.01.