Folyóiratok » Közjogi Szemle

Közjogi Szemle

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2008/1. szám - 2008. március

A Közjogi Szemle a HVG-ORAC Kiadó gondozásában, Dr. Chronowski Nóra főszerkesztésében, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó és a Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány támogatásával negyedévenként megjelenő szakmai folyóirat.

A folyóirat szól mindazoknak, akik az államigazgatásban, az önkormányzati igazgatásban, az igazságszolgáltatás szerveinél, a jogalkotásban vagy a civilszférában napi kapcsolatba kerülnek a közjog aktuális problémáival, vagy "nem hivatásszerűen" érdeklődnek a hírek mögött húzódó lényeg, azaz a (bel- és világpolitikai) aktualitások, közügyek jogi hátterének megismerése iránt.

A lap célját, irányvonalát, küldetését és koncepcióját körvonalazó főszerkesztői üzenet:

Főszerkesztői üzenet

A Közjogi Szemle honlapja →

A folyóirat éves előfizetés díja 12 080,-Ft

Főszerkesztői üzenet

Fókusz

 • Kondorosi Ferenc: Energiapolitika és klímajogok

Figyelő

 • Szamel Katalin: A közérdek érvényesülésének lehetőségei a környezetvédelemben
 • Blutman László: Nemzetközi soft law: hagyjuk dolgozni Occam borotváját
 • Korinek László: A bűnüldözés alkotmányos alapjai

Futurum

 • Hajas Barnabás: Elfelejtett ombudsmani hatáskör?

Faktum

 • Versengő népszavazási kezdeményezések (Kocsis Miklós)

Fórum

 • Könyvismertetés [Book review] (Tóth Judit)
 • Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Alkotmányjogászok Egyesülete (Chronowski Nóra)
 • Tájékoztató a Társadalmi Megújulás Operatív Programról (Zeller Judit)

Contents

Message of Editor in Chief

Focus

 • Kondorosi, Ferenc: Energy Policy and Climate Rights

Observer

 • Szamel, Katalin: Chances of Prevalence of Public Interest in Protection of Environment
 • Blutman, László: International Soft-law: Let Occam’s Razor Work
 • Korinek, László: Constitutional Basis of Penal Law Enforcement

Futurum

 • Hajas, Barnabás: Forgotten Competence of Ombudsmen?

Factum

 • Competitive Plebiscite Initiatives (summary of Constitutional Court’s decision by Kocsis, Miklós)

Forum

 • Book Review (by Tóth, Judit)
 • About General Assembly of Hungarian Constitutional Lawyers Association (by Chronowski, Nóra)
 • About Social Renewal Operational Programme (by Zeller, Judit)


A szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Kiss László

A szerkesztőbizottság tagjai:
Prof. Dr. Ádám Antal, Prof. Dr. Bodnár László, Dr. Ivancsics Imre egyetemi docens, Prof. Dr. Kilényi Géza, Dr. Kisfaludy Zoltán, Prof. Dr. Kukorelli István, Prof. Dr. Petrétei József, Dr. Somogyvári István, Dr. Sulyok Gábor, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Dr. Tóth Judit

Külső tagok:
Prof. Dr. Boguslaw Banaszak (Wroczlawi Egyetem), Prof. Dr. Gilbert Gornig (Philips Universität Marburg), Prof. Dr. Erika de Wet (University of Amsterdam), Prof. Dr. Herbert Küpper (IOR Regensburg)

Főszerkesztő: Dr. Chronowski Nóra, email: email: chronowski.nora@ajk.pte.hu

Szerkesztő: dr. Gábor Zsolt, email: gabor.zsolt@hvgorac.hu

Társszerkesztők: Dr. Fábián Adrián, Dr. Kocsis Miklós, email: kocsis.miklos@ajk.pte.hu

Kiadja a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 1133 Budapest, Radnóti M. u. 2.

Felelős kiadó: Frank Ádám ügyvezető

Támogatók: Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány


Összes lapszám