Folyóiratok » Közjogi Szemle

Közjogi Szemle

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2008/4. szám - 2008. december

A Közjogi Szemle a HVG-ORAC Kiadó gondozásában, Dr. Chronowski Nóra főszerkesztésében, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó és a Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány támogatásával negyedévenként megjelenő szakmai folyóirat.

A folyóirat szól mindazoknak, akik az államigazgatásban, az önkormányzati igazgatásban, az igazságszolgáltatás szerveinél, a jogalkotásban vagy a civilszférában napi kapcsolatba kerülnek a közjog aktuális problémáival, vagy "nem hivatásszerűen" érdeklődnek a hírek mögött húzódó lényeg, azaz a (bel- és világpolitikai) aktualitások, közügyek jogi hátterének megismerése iránt.

A lap célját, irányvonalát, küldetését és koncepcióját körvonalazó főszerkesztői üzenet:

Főszerkesztői üzenet

A Közjogi Szemle honlapja →

A folyóirat éves előfizetés díja 12 080,-Ft

Fókusz

 • Szente Zoltán: Az Országgyűlés megbízatásának megszűnése a magyar alkotmányjogban (II.)
 • Kovács Árpád: Az állam mi vagyunk!

Figyelő

 • Drinóczi Tímea – Frank Ádám: Az állami vagyon kezelésének egységesülő jogi szabályozása
 • Csapó Zsuzsanna: Nemzetközi bíróságok és a gyermekkatonáskodás megítélése (II.)
 • Serák István: A tulajdonhoz való jog néhány kérdése: a dolog-fogalom alkotmányjogi alapjai a magyar jogban

Futurum

 • Techet Péter: Jogi uchrónia vagy jogállami valóság? (Kritikai gondolatok)
 • Kiss Mónika Dorota: A helyi önkormányzás nyilvánosságának értelmezése az Ötv. alapján

Faktum

 • Alkotmánybírósági döntés a közigazgatási hivatalok jogállásáról (Kocsis Miklós)
 • Alkotmánybírósági döntés az egészségügyi ellátásról szóló népszavazás ügyében (Kocsis Miklós)

Fórum

 • Tudományigazgatás és tudománypolitika. Tudományirányítási rendszerek az Európai Unióban (Koi Gyula)
 • „Közérdek és közigazgatás” – kötet és bemutató (Bencsik András)
 • A közrendről – kicsit másként (Tóth Judit – Kántás Péter)
 • „A közigazgatás szervezeti rendszerének változásai” (Bencsik András)
 • „Többszintű alkotmányosság az Európai Unióban” (Drinóczi Tímea)

Contents

Focus

 • Zoltán Szente: The Termination of the Mandate of the Parliament in Hungarian Constitutional Law (II)

The study analyses the constitutional cases of the termination of the mandate of the Parliament by making a distinction between ’normal’ and ’extraordinary’ instances. The expiry of the four-year legislative period, at the time of the constitutive session of the new National Assembly, provides an example for the first. In addition, the mandate of the Parliament may be terminated in an untimely manner, because the legislature has the right to dissolve itself, and, the head of state, under special circumstances, may dissolve it. The study provides an in-depth analysis of constitutional conditions and the implications of these cases by describing the relevant procedures and explaining their consequences.

 • Árpád Kovács: We Are the State!

The paper examines the advantages and disadvantages of scenarios plausible for sustainable development, namely the idea of regulatory state and that of the social cohesion. It reveals, however, that a third scenario exists, as well, which concentrates on the exact recognition of the current situation and the Lisbon Strategy, and is built upon a coordinated economy for the sake of international competitiveness supported by a social balancing mechanism. Having reviewed these options, the paper gives a critical overview of Hungarian scenario changes, and seeks for an adequate solution.

Observer

 • Tímea Drinóczi – Ádám Frank: Unifying the Legal Regulation of State Property

The Act on State Property, which was adopted in September 2007, unified the rules on the exercise of the state property rights, and established a new organ for achieving the objectives of the new regulation. The Act, inter alia, intended to terminate former parallel regulations and to improve transparency. The paper is composed of two non-consecutive parts. It provides an overview of rules in effect governing state property, provides an in-depth analysis of new provisions, and discusses whether the objectives set by the legislature were reached. In addition, it also interprets the concept of state, national and public property. Having evaluating the new structure and management of state property, the study contains de lege ferenda proposals, as well.

 • Zsuzsanna Csapó: International Courts and the Legal Appraisal of Child Combatants (II)

The study examines the way international courts enforce responsibility arising from the infringement of international norms prohibiting the use of child soldiers. The first part of the essay analysed the relevant cases before the International Court of Justice and the International Criminal Court. This second part of the study is aimed at the analysis of actions taken by the Special Court for Sierra Leone – both from the point of view of use of child soldiers and the criminalization of that practice – focusing especially on the trial of the former Liberian president, Charles Taylor.

 • István Serák: Some Questions Concerning the Right to Property – Constitutional Foundations of the Concept of the ‘Res’ in Hungarian Law

Bearing in mind that every legal institution is rooted in constitutional law, the essay examines a basic concept of private law in a constitutional context: the ‘res’. The practice of the Hungarian Constitutional Court shows a tendency of separating the concepts of private and constitutional law, although the categories of the private law were firmly determining, due to the scantly codified Hungarian Constitution. The main questions are related to the object of the constitutionally protected right to property, and the reasons for transcending the borders of private property law. The majority of problems are related to immaterial goods, which are treated in a manner similar to material property in a number of constitutions and by several constitutional courts. In the light of the practice of the Constitutional Court, it seems that broad categories are more likely to treat the pretensions of the jurisprudence.

Futurum

 • Péter Techet: Legal Uchronia or the Reality of the Rule of Law? (Critical Thoughts)

The study explores the question whether through the abstract notion of the transition, the culture of constitutional state could come into existence in Hungary or has law remained a non-organic form in social life. The author’s criticism of the notion of law of the change of regime is based on the following supposition: (1) Law is a conservative means, i.e. the solutions are guided by specific circumstances of life. (2) By means of the so-called primary rights, the constitution becomes a closed charter of values, stereotyped and rigid, and unable to follow or adapt to the changes of social life. If the constitution is considered a stipulated, abstract category of ideology, it loses its linkage with society. (3) On the basis of the ontological studies of György Lukács and Csaba Varga, one can demonstrate that law is not an objective reality, not a logically coherent system but a practice capable of continuous renewal directed by humans. No objective necessity can be deducted from the sub-system of law. (4) Following the distinction of Carl Schmitt, the change of regime is not the change of the Verfassungsgesetz, but the reshaping of the entire political establishment (Verfassung). The change in law becomes reality only if its achievements manifest not only in the sphere of Sollen, but also in the sphere of Sein. If not, only a legal uchronia is created.

 • Mónika Dorota Kiss: Interpretation of Publicity of the Local Self-Governance

When examining the publicity of local self-governance, one needs to consult the rules of the Act on Local Self-Governance, which provides for different forms of publicity. Such manifestations include the publicity of sessions of the representative body (municipal council), the right to access to reports, minutes and proposals, the transparency of decision-making, the promulgation of local ordinances, and finally, the social control exercised by citizens. Local councils, however, have the right to adopt local ordinances concerning these forms of publicity. In other words, these councils need to regulate all questions that are not governed by the Act on Local Self-Governance, with a view to establish stable and favourable conditions for a successful communication between local self-governments and the people.

Factum

 • Decision of the Constitutional Court on the Legal Status of the Public Administration Offices
 • Decision of the Constitutional Court on the Medical Care Referendum

Forum

 • Scientific Administration and Science Policy. Science Direction Systems in European Union (Gyula Koi)
 • “Public Interest and Public Administration” – Book and Review (András Bencsik)
 • About Public Policy – A Different Approach (Judit Tóth – Péter Kántás)
 • “Changes in Organisation System of Hungarian Public Administration” (András Bencsik)
 • “Multilevel Constitutionalism in the EU” (Tímea Drinóczi)


A szerkesztőbizottság elnöke: Prof. Dr. Kiss László

A szerkesztőbizottság tagjai:
Prof. Dr. Ádám Antal, Prof. Dr. Bodnár László, Dr. Ivancsics Imre, Prof. Dr. Kilényi Géza, Dr. Kisfaludy Zoltán, Prof. Dr. Kukorelli István, Dr. Petrétei József, Dr. Somogyvári István, Dr. Sulyok Gábor, Dr. Szalayné Dr. Sándor Erzsébet, Dr. Tóth Judit

Külső tagok:
Prof. Dr. Boguslaw Banaszak (Wroczlawi Egyetem), Prof. Dr. Gilbert Gornig (Philips Universität Marburg), Prof. Dr. Erika de Wet (University of Amsterdam), Prof. Dr. Herbert Küpper (IOR München)

Főszerkesztő: Dr. Chronowski Nóra, email: chronowski.nora@ajk.pte.hu

Szerkesztő: dr. Gábor Zsolt, email: gabor.zsolt@hvgorac.hu

Társszerkesztők: Dr. Fábián Adrián, Dr. Kocsis Miklós

Kiadja a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 1133 Budapest, Radnóti M. u. 2.

Felelős kiadó: Frank Ádám ügyvezető

Támogatók: Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány


Összes lapszám