Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2005/1. szám - 2005. december

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

Beköszöntő

 • XVI. BENEDEK PÁPA: A jog jelenkori válsága (ford. Németh Borbála és Varga Csaba)

ACTA

 • ERDŐ PÉTER: A katolikus, a megkeresztelt és a katolikus egyházzal teljes közösségben levő krisztushívő
 • SÓLYOM LÁSZLÓ: Az alkotmány emberi jogi generálklauzulájához vezető út
 • JAMES CRAWFORD: Hungary’s two Cases before the World Court
 • TÓTH MIHÁLY: Titkokkal átszőtt büntetőjog
 • CSABA VARGA: Rule of Law – at the Crossroads of Challenges
 • ZLINSZKY JÁNOS: A vallásszabadság gyakorlati kérdései az Alkotmány és az alkotmánybírósági határozatok tükrében

DISSERTATIONES

 • GYÖRGYI GURBÁN: Countertrade in the World Economy
 • KÉRI ZOLTÁN: Jogügyleti érvényesség és hatályosság
 • KOLTAY ANDRÁS: A közösségek méltóságának védelme

VARIA

 • Vélemények
 • FEKETE BALÁZS: Túl a közhelyek Rubiconján … avagy a posztszekuláris kor erkölcsi dilemmái (Jürgen Habermas és Joseph Ratzinger beszélgetése)
 • LÁNCOS PETRA LEA: Európa népe vagy népek Európája? Demos-vita az európai demokrácia tükrében.

Beszámoló

 • SZABÓ SAROLTA: Közös úton – Beszámoló „A magyar nemzetközi magánjog az uniós csatlakozás után” című konferenciáról

Könyvismertetés

 • HORVÁTH ATTILA: A részvénytársaságok és a részvénytársasági jog kialakulása Magyarországon. Különös tekintettel a kereskedelmi jog európai fejlődésére. (TOMASITZ ISTVÁN)

Tudomány, kultúra, közélet

 • A 2004-2005. tanév főbb eseményei karunkon

SUMMA


Összes lapszám