Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2006/3–4. szám - 2006. december

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

 • HISHASI OWADA: International Environmental Law and the International Court of Justice
 • BÁNDI GYULA: Környezetvédelem az életért
 • LÁBADY TAMÁS: „Szabadságra elhivatva az életért”
 • ZLINSZKY JÁNOS: Jövőnk az élet tiszteletén nyugszik
 • JÓZON MÓNIKA: A jogharmonizáció jövője a bővített belső piacon az alkotmányos szerződés tükrében
 • KIRÁLY MIKLÓS: Európa keresztény gyökerei és az alkotmányos szerződés

DISSERTATIONES

 • ERDŐDY JÁNOS: Tulajdonszerzés pénzen, római jog szerint
 • GYENEY LAURA: Újabb kihívások az uniós emberi jogi bíráskodás területén
 • KOLTAY ANDRÁS: Around the World with Sullivan
 • KŐHALMI LÁSZLÓ: Life Imprisonment in Hungarian Penal Law
 • SCHLETT ANDRÁS: On the Horns of a Dilemma – Redesingning the Pension Systems in Europe
 • SZŰCS ANDRÁS: Aktuális jogértelmezési problémák és megoldásaik a büntetés-végrehajtási bírói eljárásban

VARIA

Vélemények

 • SCHANDA BALÁZS: Az eskü a magyar közjogban
 • RÓNAY MIKLÓS: A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között aláírt nemzetközi jegyzőkönyv érvényességének vizsgálata

Beszámolók

 • BORONKAY MIKLÓS: Az Összehasonlító Jogi Tudományos Diákkör éves tevékenysége
 • LÁNCOS PETRA: Keserű tapasztalatok, kellemesen: Interdiszciplináris konferencia Európa múltjáról és kihívásáról a berlini medve keblén

Könyvismertetés

 • A kártevés okozatosságának nehéz kérdései – Szalma József monográfiája az okozati összefüggésről (BORONKAY MIKLÓS)
 • Joseph H. H. Weiler: Keresztény Európa (SCHLOSSER ANNAMÁRIA)
 • Jany János: Klasszikus iszlám jog. Egy jogi kultúra természetrajza (TAMÁS CSABA GERGELY)

Tudomány, kultúra, közélet

 • Nemzetközi és összehasonlító környezetjogi nyári egyetem (CSAPÓ ORSOLYA)
 • A magyarok vére – megemlékezés az 1956-os forradalom 50. évfordulóján (KOLTAY ANDRÁS)

SUMMA


Összes lapszám