Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2007/2. szám - 2007. június

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

 • SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.PRAEM.: A nyolcvanéves Radnay József köszöntése

ACTA

 • „Jog és irodalom” szimpózium
 • H. SZILÁGYI ISTVÁN: Előszó a „Jog és irodalom” szimpózium eloadásaihoz
 • CS. KISS LAJOS: Megjegyzések a jog és muvészet viszonyához
 • FEKETE BALÁZS: A századforduló szellemi körképe a Varázshegyrol
 • H. SZILÁGYI ISTVÁN: Horváth Barna géniusza
 • HORKAY HÖRCHER FERENC: A költoi igazságszolgáltatásról
 • NAGY TAMÁS: Jog és irodalom: kezdetek és eszmények
 • SIMON ATTILA: A törvény Szophoklész Antigonéjában
 • SÓLYOM PÉTER: A muvészet szabadsága és az esztétikai ítéletek
 • TATTAY SZILÁRD: A rózsa neve: Ockham. Nominalizmus és természetjog Eco regényében
 • VARGA CSABA: Irodalom? Jogbölcselet?

DISSERTATIONES

 • DEDICS ZSIGMOND: A vevoi ero szabályozási kísérletei Magyarországon és más EU-tagállamokban
 • HORVÁTH E. ÍRISZ: A magyar közigazgatási bíráskodás története
 • KÖNCZÖL MIKLÓS: Igazságosság és közösség Hérodotosnál
 • POLYÁK GÁBOR: Kétharmados jogalkotási tárgykörök a kereskedelmi televíziózásban

VARIA

Közlemény

 • SZUROMI SZABOCS ANZELM O.PRAEM.: Jog – kánonjog (Jogelméleti vázlat)
 • LÁNCOS PETRA LEA: An Emerging Field of International Administrative Law: The Emissions Trading System under the Kyoto Protocol

Könyvismertetések

 • Carlo Castronovo: La nuova responsabilita civile (NÉMETH ÁGNES)
 • Udo di Fabio: Die Kultur der Freiheit (SCHANDA BALÁZS)

SUMMA


Összes lapszám