Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2007/4. szám - 2007. december

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

 • CSEHI ZOLTÁN: Vázlat a nonprofit szféra státus-szabályozásáról és a kutatás irányairól. A civil társadalom szervezeteinek joga Magyarországon.
 • SZAMOSI KATALIN: A kartell kártérítési perek akadályai Magyarországon

Ötvenéves az Európai Közösség – konferencia

 • BOYTHA GYÖRGY: A szellemi termékek európai közösségi jogvédelmének kapcsolódása az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete és a Világkereskedelmi Szervezet szerződéseihez
 • GYENEY LAURA: Családegyesítés kettős mércével?
 • HŐS NIKOLETT: A közösségi szociális politika ötven éve
 • LÁNCOS PETRA LEA: A kultúra fogalmának és védelmének alakulása az UNESCO és az Európai Közösség jogforrásainak fényében
 • HANNES RÖSLER: Verbraucherbelange während 50 Jahre Eg-Vertrag
 • SZILÁGYI PÁL: A közösségi versenypolitika (antitröszt jog) ötven éve
 • ALLAN F. TATHAM: A Biztonsági Tanács reformjának kérdései az Európai Unió tagállamainak szemszögéből

DISSERTATIONES

 • BORONKAY MIKLÓS: A deliktuális felelősség határai
 • ANDRÁS KOLTAY: The Right of Reply. A Comparative Approach
 • SERÁK ISTVÁN: Átkelők a dolog-fogalom határain - a jogirodalom szemszögéből
 • TÓTH ÁRON: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények hatályos szabályozásával kapcsolatos néhány problémáról

VARIA

 • TÓTH MIHÁLY: Pulpitus és katedra. Emléktöredékek Pálinkás Györgyről
 • FEKETE BALÁZS: Rezsőházy Rudolf – Kereszténység és pluralizmus

SUMMA


Összes lapszám