Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2008/1. szám - 2008. március

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

 • KOVÁCS PÉTER: Ítélet tanácsadó vélemény köpönyegében - avagy van-e harmadik típusú eljárás a nemzetközi bíróság elott?
 • VARGA CSABA: Doctrine and Technique in Law Szent Erzsébet-konferencia

Szent Erzsébet-konferencia

 • BEER MIKLÓS: Önkéntes önzetlenség, mint a hiteles szeretet-szolgálat útjelzoje
 • BOTOS KATALIN - BOTOS JÓZSEF: A világvallások gazdasági tanítása, a globális piacgazdaság és a karitász
 • CAPRIOLI, ALESSANDRO: A személy fogalma az egyház szociális tanításában: a pápák tanítása és a szentek példája
 • KOZMA IMRE: A nagylelkűség szentje - Árpád-házi Szent Erzsébet emlékezete 2007-ben
 • SZABÓ ISTVÁN: Szent Erzsébet kora (A szentek szerepe a késo középkori állam működésében)
 • ZLINSZKY JÁNOS: Szent Erzsébet, és a társadalom szociális feladatai a magyar jogi hagyományban és az új alkotmányban

DISSERTATIONES

 • BERKES LILLA: Fél lábbal a paradicsomban - Menekültügyi igazgatás nemzetközi jogi és európai jogi kitekintéssel
 • ERDŐDY JÁNOS: "Ajándékok, melyeket a császárok a nép közé szórattak" - A iactus missilium kérdései a római jogban
 • KŐHALMI, LÁSZLÓ: Security of Prisons in Hungary from the Perspective of the Threat of Terrorism
 • MADARASSY-MOLNÁR MÁTÉ: A nemi erkölcs és büntetojogi megítélése az ókorban
 • PAPP ZSÓFIA: Az Európai Unió pénzmosás elleni második és harmadik irányelvének eltéro rendelkezései

VARIA

Könyvismertetések

 • A bírói mérlegelés kérdései egy monográfia tükrében. – Iris Canor: The Limits of Judicial Discretion in the European Court of Justice (KASZÁS ÁGNES)
 • Kenji Urata: Reflections on Global Constitutionalism (TAMÁS CSABA)
 • Harsági Viktória - Wopera Zsuzsa: Az igazságszolgáltatás kihívásai a XXI. században. Tanulmánykötet Gáspárdy László professzor emlékére (KOLTAY ANDRÁS)

Könyvbemutató

 • HORVÁTH E. ÍRISZ: Gáspárdy László professzor úrra emlékeztünk - egy kicsit másképp

Konferencia-beszámoló

 • PEKÁR TAMÁS: Beszámoló az Európai jog és jogfilozófia című konferenciáról

SUMMA


Összes lapszám