Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2009/1. szám - 2009. január

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

Konferencia Kiss Sándor professzor emlékére, Budapest, PPKE JÁK, 2008. október 18.

 • Martonyi, János: Address
 • Treves, Tullio: Alexandre-Charles Kiss and the Law of the Environment
 • Szabó, Marcel: The Implementation of the Judgment of the ICJ in the Gabčíkovo-Nagymaros dispute
 • Bándi, Gyula: International Environmental Law and Hungary
 • Shelton, Dinah: 1Common Concern of Humanity
 • Hey, Ellen: Global Environmental Law: Common Interests and the (Re)constitution of Public Space
 • Mahmoudi, Said: New Technologies and the Law of the Marine Environment: Some Recent Developments
 • Atkinson, Robert – Stec, Stephen: Civil Society Turning 21 – Development of Environmental Civil Society Groups in the West Balkans
 • Kovács, Péter: Alexandre Charles Kiss – as I knew him

TANULMÁNY

 • Varga Zs. András: Alkotmányunk értékei. A fogalmi keretek

DISSERTATIONES

 • Boros Balázs Sándor: Az általános jogelvek in foro domestico érvényesülése a nemzetközi jogban, valamint a méltányosság szerepe
 • Erdődy János: A dolgok elhagyásának és foglalásának római jogi kérdéseiről
 • Fekete Balázs: The unknown Montesquieu
 • Soó Zsuzsa: Die Insolvenzantragspflichten des vorstands in dem Deutschen Recht
 • Szilágyi Pál: Bizonyítási teher a közösségi fúziókontroll eljárás kapcsán

VARIA

Recenzió

 • Bándi Gyula (szerk.): Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata (Baranyai Gábor – Fülöp Sándor)
 • Dezső László: Az orvos büntetőjogi felelőssége (Navratyil Zoltán)
 • Fenyvesi Csaba: A szembesítés – szemtől szembe a bűnügyekben (Tóth Áron László)
 • Jobbágyi Gábor: Orvosi jog. Hippokratésztől a klónozásig (Bíró László)
 • Christian Winterhoff: Az alkotmányozás mint politikai tényfolyamat (Techet Péter)

Közlemény

 • Hallgató Veronika – Patyi Gergely: A formalizmus maradványai a XXI. században

Beszámoló

 • Ábrók Ildikó: II. Jog és irodalom szimpózium

Összes lapszám