Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2008/4. szám - 2008. december

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

Konferencia – „Természetjog és demokrácia”

 • Chirinos, Maria Pia: Il lavoro come categoria antropologica
 • El-Beheiri, Nadja: Architektonik und Rechtsordnung
 • Erdődy, János: Rerum natura non patitur
 • Heritier, Paolo: L’umano e il giuridico Pluralismo delle verítá e diritto naturale nell’Epistola ai Romani
 • Könczöl, Miklós: Clemency and justice in the De clementia of Seneca
 • Turgonyi, Zoltán: La legge naturale ed il bene commune
 • Velarde, Caridad: La exigibilidad como criterio de juridicidad de las obligaciones
 • Waldstein, Wolfgang: Zur Bedeutung des Naturrechts in der Entwicklung des Römischen Rechts

Tanulmányok

 • Harsági Viktória: A határon átnyúló kézbesítés és az alperes (kötelezett) védelme az Európai Unióban
 • Koltay András: Sajtó-helyreigazítás és válaszjog: a sajtószabadság korlátja vagy kiteljesítése?

DISSERTATIONES

 • Halász Zsolt: Az intézményközi megállapodás az Európai Unió költségvetési rendszerében
 • Navratyil Zoltán: Rendhagyó recenzió Sajó András Alkotmányosság a magánjogban című művéről
 • Szeidl Ágnes: A kártérítési felelősség megállapításának változásai gondatlan károkozás esetén az orvosi műhibaperekben a brit jogban

VARIA

Könyvrecenzió

 • Zlinszky János: A PPKE JÁK kezdetei (Nagy Gusztáv)

Közlemény

 • Madarassy-Molnár Máté: Hit-tudás-alázat. Hatvan éve hunyt el Finkey Ferenc

Konferencia-beszámoló

 • Pogácsás Anett: Kulturális sokszínűség és szerzői jog. Gondolatok az ALAI 2008-as világkonferenciája után

Összes lapszám