Folyóiratok » Iustum Aequum Salutare

Iustum Aequum Salutare

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar 2009/3. szám - 2009. október

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának jogtudományi folyóirata 2005 őszén indult, az első szám a Kar fennállásának tizedik évfordulója alkalmából került bemutatásra.

A folyóirat évente 4 alkalommal jelenik meg, szerkesztési elveit tekintve az Egyetem nyújtotta elméleti képzés és kutatás elmélyítése mellett az aktuális gyakorlati problémákra is rá kíván világítani, külön hangsúlyt fektetve az európai jogrendszer bemutatására, illetve a jogösszehasonlítás módszerének alkalmazására. Az alapítástól kezdve eltelt időszak alatt a folyóirat a Kar igazi tudományos gyűjtőhelyévé vált, ahol minden érdeklődő kielégítheti szakmai kíváncsiságát, ahol gazdag és igényes forrásanyag áll a rendelkezésére minden egyes olvasónak; az egy-egy téma iránti kíváncsiskodótól kezdve a tudományos elmélyültséget keresőkig. A folyóiratban egyaránt megjelennek a Kar tekintélyes oktatói, külső szerzők, illetve a fiatalabb oktatók, doktoranduszok, kivételes esetben a tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredményeket elért hallgatók írásai is. A folyóirat rovatainak felosztása is ezt a kettősséget követi: az első rovat (Acta) tartalmazza a tudományos minősítéssel bíró oktatók cikkeit, a második (Dissertationes) a fiatalok tanulmányait közli, míg a harmadik (Varia) könyvrecenziókat, konferencia-beszámolókat, közleményeket tartalmaz. A magyar mellett idegen nyelvű tanulmányok is megjelennek a lapban, főként angol, francia, német és olasz nyelven.

Felelős kiadó: Dr. Schanda Balázs egyetemi docens, dékán
Szerkesztő: Dr. Koltay András egyetemi adjunktus

Belső tagok: Dr. Vókó György egyetemi tanár – társelnök, Dr. Horváth Attila egyetemi docens – főszerkesztő, Dr. Jobbágyi Gábor egyetemi tanár, Dr. Péteri Zoltán professor emeritus, Dr. Szabó Marcel egyetemi docens

Külső tagok: Dr. Mezey Barna egyetemi tanár, Dr. Vékás Lajos akadémikus, egyetemi tanár, Dr. Révész T. Mihály egyetemi docens, Dr. Kecskés László egyetemi tanár, Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár, Dr. Kukorelli István egyetemi tanár – társelnök, Dr. Boleratzky Lóránd egyetemi magántanár

A Iustum Aequum Salutare honlapja →

A megjelent lapszámok letölthetőek →

ACTA

 • Koltay András: Hol van a médiajog szelleme? Rendhagyó recenzió a European Media Law című kötetről
 • Kuminetz Géza: A lelkiismeret mivolta és rendeltetése katolikus szemmel
 • Tamás András: A jogállam közigazgatásának „fejlődése”: közigazgatásból magánüzlet
 • Ujházi Lóránd: Törvénymagyarázat az Egyházban (16-19. kánon)
 • Völgyesi Levente: A magyarországi építési jog és épített örökség védelmének hatvan éve (1937-1997)

DISSERTATIONES

 • Bérces Viktor: A resztoratív igazságszolgáltatási koncepció érvényesülésének lehetőségei büntetőügyekben – különös tekintettel a mediációra és annak hazai szabályozására
 • Christián László: Epizódok a rendészet történetéből

OTDK 2009 (ELTE ÁJK, Budapest, 2009. április 6-8.)

 • Farkas Vajk: Rendszerváltás spanyol módra. Hasonlóságok és különbözőségek a spanyol és a magyar jogállami átmenetben
 • Horváth Marcell: A Panamai Köztársaság szuverenitása a Panama-csatorna szerződései fényében
 • Serák István: A szerződéskötésre vonatkozó egyes jogi szabályok és megközelítések a privátautonómia mérlegén
 • Urbán Péter: Versenyszabályok alkalmazása a postai ágazatban
 • Veres Zoltán: Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához

VARIA

Könyvismertetés

 • Horváth Attila – Koltay András – Máthé Gábor (szerk.): Sapienti iniuria non potest fieri. Ünnepi tanulmányok Zlinszky János tiszteletére (Nagy Gusztáv)
 • Matláry, Janne Haaland: Diritti umani abbandonati? La minaccia di una dittatura del relativismo és When Might Becomes a Human Right (Fröhlich Johanna – Schanda Balázs)

Összes lapszám