Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság V. évfolyam 2011/ 4. szám - 2011. december

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

 • Bakos Kitti (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, PhD-hallgató) - Nótári Tamás (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, habilitált egyetemi docens): Adalékok a szerzői jog nemzetközi és hazai fejlődéstörténetéhez
 • Kovács Rita (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, PhD-hallgató): A munkavállalók munkahelyi részvétele és a kollektív tárgyalás
 • Radics Olívia (University of Baltimore School of Law vendégoktatója): Corporate Political Speech Rights in a First Amendment Perspective
 • Révész Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens): A politikai átalakulás és a titkosszolgálatok változásainak kapcsolata az újabb források tükrében
 • Szabó Tamás (Szegedi Városi Bíróság, bírósági titkár): Az ingatlan becsértéke és becsérték elleni végrehajtási kifogás
 • Tárczy Edit Zsuzsanna (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi Tanszék, doktorjelölt): A UCP irányelv története
Recenziók:
 • Hajdu Nóra (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogszociológia Tanszék, PhD-hallgató): Az amerikai elnöki intézmény fejlődéséről - Milkis - Nelson: The American Presidency - origins and development 1776-2007 című könyve alapján
 • Veres Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Rezension über das Buch Konsumentenschutz in Zentral- und Osteuropa
OTDK pályamunkák:
 • Antali Dániel Gábor (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, PhD-hallgató): A kék bolygó kincse - A vízhez való jog szabályozása nemzetközi és nemzeti szinten
 • Arató Gábor (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, joghallgató): Köztársasági elnök: formális és informális hatalom
 • Gyovai Márk (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék, demonstrátor, joghallgató): Gazdasági elemzés a jogelméletben és a büntetőjogban
 • Kevevári István (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, joghallgató): Vita és megismerés - retorika és dialektika a klasszikus és posztmodern korban
 • Kovács Júlia Marianna (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, joghallgató): Megvéd-e a jog az éhenhalástól - avagy megvalósulhat-e az élelemhez való jog a XXI. században?
 • Nagy Mariann Veronika (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, nemzetközi tanulmányok /MA/ szakos hallgató): Európai identitás és az Európai Unió
 • Szabó Gergely (Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt): Európa közjogi méltóságai: intézményi rivalizálás az Unióban
 • Szentes Barbara (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Állambölcseleti Tanszék, PhD-hallgató): A bírói döntéshozatali folyamat pszichológiai kitekintéssel

Összes lapszám