Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság VI. évfolyam 2012/1-2. szám - 2012.08.16.

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

Tartalomjegyzék:

 • Braun Zsolt Zoltán (Belügyminisztérium, Szabályozási Főosztály, kiemelt főreferens): Az Európai Rendőrségi Hivatal
 • Láncos Petra Lea (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Európajogi és Nemzetközi Közjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Euro vagy euró? A nyelvi sokszínűség ütközése az egységes valutával
 • Mészáros Ádám (Országos Kriminológiai Intézet, tudományos munkatárs; Magyar Jog- és Államtudományi Társaság, alapító tag): Észrevételek az új Büntető törvénykönyvről szóló Előterjesztés egyes rendelkezéseihez
 • Móré Sándor (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): A helyi rendőrség létrehozása és szabályozása Romániában
 • Nótári Tamás (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék, habilitált egyetemi docens): A Lex Baiuvariorum személyi, családi és öröklési joga
 • Papp László (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 19. század alkotmányos megoldásaira
 • Pusztahelyi Réka (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az elévülést megszakító körülmények az új Polgári Törvénykönyvben - különös tekintettel a teljesítésre irányuló felszólításra
 • Radics Olívia (University of Baltimore School of Law, vendégoktató): The Dissenting Shareholder in Campaign Finance Law
 • Tárczy Edit Zsuzsanna (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi Tanszék, doktorjelölt): Egység kontra hatékonyság - az EU Bíróságának döntései a maximum harmonizáció védelmében (a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kapcsán)
 • Tóth J. Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék, egyetemi docens): The Deterrent Effect of the Death Penalty - from an Econometric Point of View

Recenziók:

 • Auer Ádám (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, PhD-hallgató): Bakos Kitti - Nótári Tamás: Szellemi tulajdon - építészeti alkotás
 • Orbán Endre (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, PhD-hallgató): The Basic Law of Hungary - A First Commentary -könyvismertető-
 • Sándor Pál László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Idegen Nyelvi Lektorátus, nyelvtanár): Nótári Tamás: Lex Baiuvariorum - A bajorok törvénye
 • Szörös Anikó (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Auer Ádám - Bakos Kitti - Buzási Barnabás - Farkas Csaba - Nótári Tamás - Papp Tekla: Társasági jog

Összes lapszám