Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság VI. évfolyam 2012/3. - 2012. december

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat 2012/3. száma a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Politológiai Tanszéke szervezésében 2011. október 21-én lezajlott „Határon innen és túl” című szakmai kerekasztal alkalmával elhangzott előadások szerkesztett változataiból közöl válogatást. A fenti szakmai fórum anyagain túl további kettő tanulmányt is olvashatnak az érdeklődők a folyóirat jelen számában.

Fábián György (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens): A külföldön élő állampolgárok választójogának gyakorlása nemzetközi összehasonlításban

Farkas Csaba (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi docens): A mikro-, kis- és középvállalkozások támogatásának elősegítése a közbeszerzési eljárásban

Gábrity Molnár Irén (Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Kar, egyetemi tanár): A szerb-magyar határ két oldalán lévő területek és lakosok közötti kapcsolatok esélye és gyakorlata

Géczi József Alajos (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi adjunktus): Lokális, regionális és szakmai vidékpolitikák, határon átnyúló együttműködések az újratermelődő nemzetpolitikai lemaradás fogságában

Kovács Árpád (Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Pénzügytani Szakcsoport, egyetemi tanár): Cselekvési forgatókönyv-választás és a válság

Löffler Tibor (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens): Megjegyzések az erős állam problematikájához

Majoros András (MultiContact Consulting Kft. - vezető tanácsadó; Kodolányi János Főiskola - óraadó; közgazdász): (Euro)regionális versenyképesség növelése határon átnyúló intézményi együttműködéssel – a Lille-Kortrijk-Tournai Eurometropolisz esete

Nagy Zsolt (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék, egyetemi docens): A jogi kultúrák világa

Pap Tibor (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Interdiszciplináris Doktori Iskola, PhD-aspiráns) – Sarnyai Csaba Máté (Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szabadbölcsészet Tanszék, egyetemi docens): A vajdasági magyar pártok és az autonómia kérdésköre a rendszerváltás utáni Szerbiában

Révész Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens): Az ellenségkép-modellek a hidegháború időszakában (egy ismeretlen eset)

Soós Edit (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, egyetemi docens): Regionalizmus Európában

Szigethy László (Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület, vezető projektmenedzser): A hazai nemzeti innovációs rendszer és a Dél-alföldi Régió regionális innovációs rendszere

Jelen számunkban a szakmai kerekasztalon elhangzott előadások szerkesztett változataiból álló válogatáson túl további kettő tanulmány is olvasható.

Csatlós Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék, tudományos segédmunkatárs): A római kor és a középkor tengerjoga

Kreisz Brigitta (Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar, Közgazdasági Tanszék, főiskolai tanársegéd): A pénzügyi felügyelet igazgatási struktúráinak fejlődése a gazdasági kormányzás megújuló európai koncepciója tükrében


Összes lapszám