Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság VII. évfolyam 2013/1. - 2013. július

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

 • Bató Szilvia (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, Bolyai-ösztöndíjas) – Siket Judit (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az új közigazgatási szervezet és a kulturális örökségi elemek védelme
 • Csirik Márton (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Összehasonlító Jogi Intézet, PhD-hallgató): Az alkotmánybíráskodás művészete és egy új alkotmánybírósági törvény koncepciója
 • Erdős Csaba (Széchenyi István University, Doctoral School of Law and Political Sciences, PhD student): A Problematic Part of the Renewed Hungarian Parliamentary Law: The Parliamentary Representation of Nationalities
 • Józsa Zoltán (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens): Az egyablakos ügyintézés: európai gyakorlat, hazai távlatok
 • Komár Endre Béla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, PhD-hallgató; Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. kerületi Hivatala, hatósági ügyintéző): Az SPS magyarországi bevezetéséről
 • Kovács Judit Nóra (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Információszabadság fontossága a GMO-k fényében
 • Kőhalmi László (Universität Pécs Juristische Fakultät, Lehrstuhl für Kriminologie und Strafvollzugrecht, Lehrstuhlinhaber): Der nicht enden wollende Kampf gegen die Korruption
 • Mészáros Ádám Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, PhD-hallgató; ügyészségi fogalmazó): Gondolatok az élethez való jog korlátozhatóságának kérdéséről
 • Radics Olívia (The George Washington University Law School, LLM candidate): Violence Against Women and Due Diligence: Applying the Inter-American Court of Human Rights’ Cotton Field Framework to the Case of Missing and Murdered Indigenous Women in Canada
 • Rixer Ádám (Head of Department of Public Administration, Law Faculty of the University of the Hungarian Reformed Church – Budapest): Roma Civil Society in Hungary
 • Tárczy Edit Zsuzsanna (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, önkormányzati referens): A fogyasztók jogairól szóló irányelv implementálása az Unió egyes tagállamaiban
 • Torják Norbert (Government Office for Győr-Moson-Sopron County, lawyer): Legislative Process in Establishing the Administrative District System
 • Zárol Evelin (Pécsi Tudományegyetem Politikatudományi Doktori Iskola, PhD-hallgató): Amiről Ausztria hallgat (recenzió)

Összes lapszám