Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság VIII. évfolyam 2014/1. - 2014. április

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

  • Auer Ádám (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, tudományos referens) – Papp Tekla (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi docens): Gondolatok a software jogi megítéléséről a gyakorlat tükrében
  • Czédli Gergő (büntető ügyszakos bírósági titkár): A szabálysértési jog jogorvoslati rendszerének aktuális kérdései
  • Juhász Andrea Erika (University of Szeged Doctoral School of Law and Political Sciences, PhD student): Resocialization possibilities with education for incarcerated juveniles
  • Juhász Krisztina (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az Európai Unió válságkezelési tevékenységét szolgáló intézmény- és döntéshozatali rendszer
  • Kertész Judit (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi és Pénzügyi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködés, különös tekintettel az Europolra
  • Kovács Judit Nóra (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Extern migráció és az Európai Unió
  • Kálmán János (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási és Pénzügyi Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Larisa Dragomir: European Prudential Banking Regulation and Supervision – The legal dimension (recenzió)

Az aktuális lapszám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján: www.dieip.hu


Összes lapszám