Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság VIII. évfolyam 2014/2. - 2014. július

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

 • Braun Zsolt Zoltán (Belügyminisztérium, Szabályozási Főosztály, kiemelt főreferens): A Magyar Diplomáciai Szervezetrendszer I. Hunyadi Mátyás uralkodásától a kiegyezés koráig
 • Bérces Viktor (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar; Büntető Anyagi, Eljárási, és Végrehajtási Jogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): A meghatalmazott védő tevékenységével kapcsolatos dogmatikai és ügyviteli kérdések
 • Dorota Maśniak (University of Gdansk, Faculty of Law and Administration, Department of Civil Law, Associate Professor): Polish Insurance Law − The Outline of Key Issues
 • Grünhut Zoltán (Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, tudományos munkatárs): Ami úgy van, nem úgy van − Az ENSZ Biztonsági Tanács 242-es (1967) sz. határozatának vitatott értelmezése
 • Hrecska, Renáta (Pazmany Peter Catholic University, Doctoral School of Law and Political Sciences, PhD-student): Transparency and Anti-corruption in International Organizations
 • Jámbor Adrienn (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék [Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola], PhD-hallgató): Állatvédelem az állatkísérletek területén?
 • Juhász Andrea Erika (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék, PhD-hallgató): A párviadal vétsége és az államfogház-büntetés a Csemegi-kódex szabályozásának tükrében
 • Kaprinay Zsófia (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az egyesület működésével összefüggő alkotmánybírósági határozatok
 • Kovács Judit Nóra (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Génmódosított élelmiszerek kontra Kalifornia
 • Mikes Lili (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, PhD-hallgató): A méhmagzat érdekeinek képviselője: gondok vagy gyám?
 • Pintér Beatrix (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jog- és Társadalomelméleti Tanszék, megbízott előadó): Nemzetközi szervezetek a korrupció elleni küzdelemben
Recenzió:
 • Baksa Eszter (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola Politikatudományi Program, PhD-hallgató): A differenciált integráció értelmezési lehetőségei, gyakorlati megvalósulásai

Az aktuális lapszám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján: www.dieip.hu


Összes lapszám