Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság VIII. évfolyam 2014/3. - 2015 január

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

  • Bátyi Emese (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar; TÁMOP/Apáczai Csere János doktorandusz ösztöndíjas): Kutatásértékelés és tudománymetria
  • Czédli Gergő (büntető ügyszakos bírósági titkár, Csongrádi Járásbíróság): A tagkizárási perek szabályozása és gyakorlata 1988-tól napjainkig
  • Gradwohl Csilla (PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Doktori Iskolája és Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája): A fogyatékossággal élők közösségben való élethez fűződő jogáról
  • Németh Gabriella (Doktorand, Széchenyi István Universität Doktorschule für Staats- und Rechtswissenschaften): Die Eigentumsfragen der Fahrhabeversteigerungen bezüglich öffentliches Lagerhauses und der Interessen der Gläubiger
  • Márton Sulyok (PhD Student, University of Szeged Doctoral School of Law and Political Sciences): Copyright in motor vehicle spare parts from competition law perpective
Recenzió:
  • Pétervári Máté (PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem): A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban – Rokolya Gábor monográfiája

Az aktuális szám írásai teljes terjedelmükben megtekinthetők a folyóirat honlapján: www.dieip.hu | www.dieip.com


Összes lapszám