Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság IX. évfolyam 2015/1. - 2015.07.20.

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

  • Bálint Péter: Az alternatív szankció végrehajtására irányuló jogsegély hazai elismerésének és végrehajtásának szabályozása és dilemmái
  • Czédli-Deák Andrea (bírósági titkár, Szegedi Járásbíróság): A beismerő vallomás szerepének változása
  • Kupecki Nóra (PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): A személyi szabadság átmeneti elvonásával járó kényszerintézkedések Ausztriában
  • Mészáros, János (PhD Student, University of Szeged Faculty of Law and Political Sciences Department of Political Science): Two different approaches of the data protection law: the European Union and the United States
  • Mikola Orsolya Irén (PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar): A fogyatékossággal élő személyek munkaerőpiaci kiszolgáltatottságáról és a munkáltatók ésszerű alkalmazkodási kötelezettségének hiányáról – az EuB HK Danmark ügyének ismertetése
  • Varga Zoltán (bírósági titkár, Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Észak-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium): A véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása a munkaviszonyban – az Emberi Jogok Európai Bírósága Matúz ügyben hozott ítéletének tükrében

Összes lapszám