Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság IX. évfolyam 2015/2. - 2016.07.26.

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

Bérces Viktor (kúriai főtanácsadó, tanársegéd, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék): A hazai nyomozati eljárásokkal kapcsolatos dilemmák

Braun Zsolt Zoltán (kiemelt főreferens, Belügyminisztérium Szabályozási Főosztály): A magyar−román kapcsolatok alakulása Románia uniós csatlakozásáig − magyar szemmel

Domokos László (az Állami Számvevőszék elnöke) – Szakács Gyula (igazgató-helyettes, Állami Számvevőszék) – Mészáros Leila (számvevő tanácsos, Állami Számvevőszék): Az Állami Számvevőszék alkotmányos helyzetének megerősödése

Fantoly, Zsanett (associate professor, University of Szeged Faculty of Law and Political Sciences): Thoughts on the codification of criminal proceedings

Herczeg Ágnes (egyetemi tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék): A verseny tisztaságának sérelme közbeszerzési eljárásban az ajánlattevők közötti összefonódás esetén

Kristó Katalin (tanársegéd, doktorjelölt, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar): A pénzbeli családtámogatási ellátások kialakulása és fejlődése Magyarországon a rendszerváltásig

Némedi István (bírósági titkár, Tatabányai Törvényszék): „Óriás leszel” – avagy gyermekfelfogásunk naiv optimizmusa

Schiffner Imola (egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszék): Az uniós polgárság hatása a tagállami állampolgársági politikákra

Sulyok Márton Péter (PhD-hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola): Az európai versenyhatósági együttműködés pillérei a Tanács 1/2003/EK rendelete tükrében


Összes lapszám