Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság X. évfolyam 2016/1. - 2016.07.26.

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

Buzás Gábor (főiskolai docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet, Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék): Hasonló eszközök, különböző célok: Hatósági ellenőrzés – szervezeten belüli ellenőrzés

Darai Péter (jogász – hatósági ügyintéző –, Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Főosztály, Hatósági Osztály 1.): Ingófoglalás az adóvégrehajtásban

Gyaraki, Réka (PhD Student, University of Pécs Faculty of Law and Political Sciences): The legal regulation of rendering electronic data inaccessibles

Papp László (egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszék): Fellebbezés a rendi korszak polgári perében

Pongrácz Zoltán Tamás (közjegyzőhelyettes, Budapest, XVIII. kerület 3. számú székhely): A kezes helytállási kötelezettségének megnyílása

Rainer Lilla (bírósági titkár, Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság): Az igazságos és méltányos elbánás elvének sérelme a felszámolási eljárásban egy nemzetközi választottbírósági ítélet tükrében

Simon Nikolett (PhD-hallgató, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Doktori Iskola): Összehasonlító büntetőjogi szempontok a hamis eskü európai szabályozásához

Szilvásy György Péter (tanársegéd, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar, Közrendészeti és Alkalmazott Vezetéstudományi Intézet, Alkalmazott Rendészettudományi Tanszék): A rendőrség szerepe egyes közigazgatási eljárások körében

Szmodis Jenő (egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar): Az Alkotmánybíróság és a hatalmi ágak kérdése


Összes lapszám