Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság I. évfolyam, 2007/1-2. szám - 2007.

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

  • Hollán Miklós: Jogharmonizáció és elkobzás: Terminológiai kérdések
  • Kapa Mátyás: A magyar polgári eljárásjog feljlődési tendenciái
  • Máthé Gábor: Klasszikus és kollidáló jogforrások közzététele
  • Mészáros Ádám: A jog eredetének és a büntetés jogának egyes filozófiai alapkérdései
  • Paczolay Péter: Európa, a sokféleség egysége
  • Pokol Béla: A jog rétegeinek történeti kibomlása
  • Révész Béla: Egy meghiúsult törvényalkotási kezdeményezés 1989-ből|

Összes lapszám