Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság V. évfolyam 2011/1. szám - 2011. március

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat 2011-ben immáron ötödik éve jelenik meg, melynek az idei első számában tíz tanulmány, egy konferenciabeszámoló, valamint kettő recenzió közlésére vállalkozik a Szerkesztőség.

Tanulmányok:
 • Bónis Péter (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti és Jogelméleti Tanszék, egyetemi tanársegéd): Az ausztriai polgári törvénykönyv és polgári jogunk (Az ABGB jelentősége és hatása a magyar bírói gyakorlatra és jogfelfogásra)
 • Csatlós Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék, PhD-hallgató): Az Európai Unió civil válságkezelési politikájának kialakulása és működése
 • Darai Péter - Juhász Tamás (Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóság,jogász munkatársak):A közszolgálati jogalkalmazás vázlata
 • Egedy Gergely (Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar, Társadalomelméleti Tanszék, egyetemi tanár): Az irigység rendszere? Mencken a demokráciáról
 • Juhász Zita (Országos Rabbiképző - Zsidó Egyetem, Zsidó Művelődéstörténet Tanszék):De iure non scripto, avagy a korai jogfogalom duplexivitása
 • Rixer Ádám (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens): Az állam felelősségének egyes kérdései
 • Szalóki Gergely (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, PhD-hallgató): A biztosítéki vételi jog és a zálogjog szabályozásának kapcsolata a bírói gyakorlatban
 • Tárczy Edit Zsuzsanna (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): A UCP irányelv implementálása Máltán
 • Veres Zoltán (Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Pénzügyi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Környezetvédelmi szempontok a tulajdonjog korlátozásához
 • Vigh Edit (Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Jogelméleti Tanszék, egyetemi tanársegéd): Definition of the Civil Defense of Rights as a Profession
Konferenciabeszámoló:
 • Császár Kinga (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék, PhD-hallgató): Nemzetközi jogtörténeti együttműködés az egykori Habsburg Birodalom térségében - Institutions of Legal History and their Legal Cultural Historical Background - 2010. november 18-20., Pécs
Recenziók:
 • Kiss Zoltán (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, PhD-hallgató ): Nótári Tamás: Tényálláskezelés és szónoki taktika Cicero védőbeszédeiben
 • Mezei Péter (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Összehasonlító Jogi Intézet, egyetemi adjunktus): Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése

Összes lapszám