Folyóiratok » De iurisprudentia et iure publico

De iurisprudentia et iure publico

Magyar Jog- és Államtudományi Társaság V. évfolyam 2011/ 3. szám - 2011. szeptember

A De iurisprudentia et iure publico – Jog- és politikatudományi folyóirat (DIEIP) [HU ISSN 1789-0446] 2007 óta negyedévente megjelenő internetes, nyílt hozzáférésű tudományos periodika, amely magyar, angol és német nyelven íródott, a jogtudomány és a politikatudomány köréből származó, megjelentetésre szánt írásokat (tanulmány, recenzió, valamint konferenciabeszámoló) közöl. A folyóirat nyitott a fiatal kutatók, valamint a gyakorlati szakemberek előtt is.

2007-től kezdődően 2012-ig a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszékének gondozásában jelent meg a DIEIP, melyet 2012 elejétől – változatlan szerkesztőségi struktúrában – a Magyar Jog- és Államtudományi Társaság ad ki.

Főszerkesztő: Prof. Dr. Paczolay Péter

Társszerkesztők: Dr. Fejes Zsuzsanna, Dr. Kovács Endre Miklós, Dr. Lengyel Nóra, Dr. Tóth Zoltán

De iurisprudentia et iure publico honlapja→

 • Csatlós Erzsébet (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Jogi és Európa-jogi Tanszék, PhD-hallgató): A szektorelmélet és az Arktisz - Múlt. Jelen. Jövő?
 • Császár Mátyás (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Nemzetközi Magánjogi Tanszék, tudományos munkatárs): A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után
 • Koncsik Anita (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Állam- és Jogelméleti Tanszék, PhD-hallgató): A petitórius birtokvédelem gépi modellezéséről
 • Merkovity Norbert (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék, gyakornok): A New Public Managementtől a Digital Era Governance-ig - Kormányzás paradigmák a nyolcvanas évektől a millenniumi évekig
 • Pintér Beatrix (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék, PhD-hallgató): Pénzmosás a nemesfém-kereskedelemben
 • Radics Olívia (University of Baltimore School of Law vendégoktatója): Campaign Finance Law and Corporate Political Speech in the United States in Light of Citizens United v. FEC
 • Rixer Ádám (Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, tanszékvezető egyetemi docens): A helyi igazgatás egyes kérdései Oroszországban
 • Szathmáry Zoltán (Budapest IV-XV. Kerületi Ügyészség, ügyészségi titkár): Műholdvevő készülékekkel történt visszaélések büntetőjogi kérdései
 • Tárczy Edit Zsuzsanna (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kereskedelmi Jogi Tanszék, PhD-hallgató): Unfair commercial practices in the Eastern and Central European Member States of the EU
Konferenciabeszámolók:
 • Karsai András (Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi Osztály, jogi referens): A "Települési önkormányzatok lehetőségei a zaj elleni küzdelemben - a helyi rendelet-alkotás keretei" című szakmai konferenciáról
 • Sulyok Márton (Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Alkotmányjogi Tanszék, gyakornok): Alkotmányozás Magyarországon: Példák, lehetőségek, visszhangok, tanulságok - Fókuszban: az összehasonlító alkotmányjog szerepe az alkotmányfejlesztésben
Recenziók:
 • Babják Ildikó (Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék, egyetemi docens) - Fedeles Tamás (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék, egyetemi docens): Nótári, Tamás: Bavarian Historiography in Early Medieval Salzburg
 • Boóc Ádám (Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézet, tudományos munkatárs) - Sándor Pál László (Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Idegen Nyelvi Lektorátus, nyelvtanár): Nótári Tamás: Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei
 • Császár Kinga (Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Jogtörténeti Tanszék, PhD-hallgató): Az egyházak és a polgári állam - Herger Csabáné: Polgári állam és egyházi autonómia a 19. században

Összes lapszám