Folyóiratok » Res Immobiles – ingatlanjogi folyóirat

Res Immobiles – ingatlanjogi folyóirat

Veszprém Megyei Földhivatal II. évfolyam 1-2. szám - 2008. 1. félév

A Res Immobiles folyóirat az ingatlanjog területén a joggyakorlat közkinccsé tételét hívatott szolgálni. A folyóirat célja az ingatlanjog alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók, jogi megoldások ismertetése, a felmerülő jogi problémák gyakorlati szempontú elemzése. A szakmai lap a magyar jogi folyóiratok között hiánypótlónak számít mind az általa publikált cikkek tárgyát illetően, mind pedig a gyakorlatorientáltság tekintetében.

A folyóiratról bővebben…

 • Dr. Lamperth Amarilla - Dr. Szántay Bernadett - A vitorláskikötők és az azokhoz kapcsolódó létesítmények ingatlanjogi vonatkozásai - különös tekintettel a Balatonpart helyzetére
 • Szabó Adrienn - Az érdekeltek megállapodása és a bejegyzési engedély
 • Lesch Norbert - A vételi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének problémái, kihatása egyéb bejegyezhető jogokra és feljegyezhető tényekre
 • Dr. Hernádi László - Okiratok érkeztetése - iratmásolatok kiadása
 • Dr. Kuti Veronika - A szerződéstől való elállás érvényesíthetősége az ingatlan-nyilvántartási eljárásban - figyelemmel a tulajdonjog fenntartással történő eladásra
 • Dr. Földesi Csaba - Jogalkalmazási dilemmák: Az elővásárlási jog gyakorlásának sorrendje termőföld vonatkozásában
 • Dr. Mód Péter - Az ingatlan átruházásából származó jövedelem adózásának 2008. évi változásai
 • Somogyi Balázs - A termőföldvédelem jogi szabályozásának változásai
 • Zachariás Márton - Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában
 • Varga Tibor - Amit az ingatlan-nyilvántartási térképről tudni kell
 • Szerdahelyi Zsolt - A földmérési jelekkel, illetve a mérések végrehajtásával kapcsolatos tudnivalók a tulajdonosok szempontjából
 • Hansági Nóra - Dr. Szabó Linda Zsófia - Az ingatlan-nyilvántartási eljárás főbb eljárásjogi szabályainak áttekintő táblázata
 • Kérdések-válaszok

Összes lapszám