Folyóiratok » Res Immobiles – ingatlanjogi folyóirat

Res Immobiles – ingatlanjogi folyóirat

Veszprém Megyei Földhivatal II. évfolyam 3-4. szám - 2008. 2. félév

A Res Immobiles folyóirat az ingatlanjog területén a joggyakorlat közkinccsé tételét hívatott szolgálni. A folyóirat célja az ingatlanjog alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók, jogi megoldások ismertetése, a felmerülő jogi problémák gyakorlati szempontú elemzése. A szakmai lap a magyar jogi folyóiratok között hiánypótlónak számít mind az általa publikált cikkek tárgyát illetően, mind pedig a gyakorlatorientáltság tekintetében.

A folyóiratról bővebben…

 • Dr. Hernádi László - Dr. Veréb Viktória - A termőföldekhez kapcsolódó elővásárlási jog
 • Dr. Huszár Eszter - Az elbirtoklás jogintézménye és megjelenése az ingatlanjogi gyakorlatban
 • Dr. Szentgyörgyi Ágota - Az állami vagyonról szóló törvény és az ingatlan-nyilvántartás
 • Dr. Kriszt Zita - A bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye
 • Lesch Norbert - A felszámolási- és végelszámolási eljárás tényének feljegyzése a tulajdoni lapra
 • Dr. Bors Attila - A társasház alapítással érintett épület műszaki megosztottságának jelentősége
 • Delbó Erika - Dr. Hernádi László - A kötelező jogi képviselet
 • Dr. Hansági-Haydn Nóra - A szerződéssel kikötött elidegenítési és terhelési tilalom tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése jelzáloghitelek biztosítékaként
 • Dr. Szántay Bernadett - Jogalkalmazási dilemmák: A felépítendő épületre történő társasház alapításának ingatlan-nyilvántartási kérdései
 • Dr. Hernádi László - Iratbetekintés az okirattárba
 • Holéczy Ernő - A Magyar Mérnöki Kamara hatáskörébe tartozó földmérési (geodéziai) jogosultságok
 • Kérdések-válaszok

Összes lapszám