Folyóiratok » JeMa (Jogesetek Magyarázata)

JeMa (Jogesetek Magyarázata)

Opten Informatikai Kft. II. évfolyam 3. szám (2011) - 2011. október

Folyóiratunk missziója kettős: egyrészről a jogi kultúra fejlesztése, a Nyugat-Európában (Fallbesprechung, case note, commentaire d’arrêt néven) elterjedt esetelemzések magyarországi népszerűsítésével a joggyakorlat érvelési színvonalának emelése; másrészről pedig a bíróságokkal szembeni szakmai kontroll erősítése azáltal, hogy az ítéleteket rendszeresen alapos jogtudományi kritikának vetjük alá. Célunk az, hogy bírósági ítéleteket elemezzünk, felhívjuk a figyelmet az érvelés sajátságaira (esetleg hibáira), megvilágítsuk a joggyakorlat fejlődési irányait. A jogesetek kritikai bemutatása iránti igény Magyarországon is megvan, hiszen az ez iránti érdeklődés benne rejlik a jogászi munka természetében, azonban a megfelelő fórum jelenleg még hiányzik ehhez. A folyóirat ezt szeretné pótolni.

A lap tematikája kiterjed magánjogi, munkajogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi ítéletek, valamint alkotmányjogi (Alkotmánybíróság), európai jogi (Európai Unió Bírósága) és nemzetközi emberi jogi (Emberi Jogok Európai Bírósága) döntések elemzésére.

Az elektronikus kiadás a www.jema.hu honlapon érhető el, amely tartalmazza a szerzők számára szükséges információkat is módszertani útmutató formájában.

Alkotmányjog

Kocsis Miklós
 • Az Alkotmánybíróság határozata az „alkotmányellenes alkotmánymódosítások” ügyében
 • Az indokolás koherencia hiányának következményei
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán
 • Az Alkotmánybíróság határozata az országgyűlési egyéni választókerületek területének szabályozásáról
 • A választójog érvényesítéséhez szükséges részletszabályok rendeleti szintű szabályozásának alkotmányellenességéről

Magánjog és munkajog

Lukácsi Péter
 • A Legfelsőbb Bíróság döntése térbeli megjelölés védjegyoltalmáról
 • Az áruforma szokásos megjelenítésének kizárása a védjegyoltalomból

Büntetőjog

Dávid Lilla
 • A Legfelsőbb Bíróság döntése az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadatásának megtagadásáról
 • Oltás megtagadása es kiskorú veszélyeztetése
Tahy-Kiss Karolina
 • A Pest Megyei Bíróság ítélete a büntetőeljárásban érvényesített polgári jogi igény engedményezéséről
 • Jogalkalmazási visszásságok a polgári jogi igény előterjesztése és elbírálása kapcsán
Közigazgatási jog
 • Molnár-Bíró György
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete a piacszabályozási tárgyú közigazgatási perekben érvényesülő kereshetőségi jogról
 • A kereshetőségi jog szabályozásának szükségessége

Luxembourgi joggyakorlat

Hüttl Tivadar
 • Az Európai Bíróság ítélete az adatvédelmi hatóságok függetlenségéről
 • Az adatvédelmi irányelvben foglalt „teljes függetlenség” tartalmának meghatározása
Nemessányi Zoltán
 • Az Európai Bíróság ítélete a tisztességtelen illetékességi kikötéssel kapcsolatban a nemzeti bíróságot terhelő kötelezettségekről
 • A tisztességtelen szerződési feltételek polgári eljárásjogi dilemmái
Orosz Nóra Natália
 • A Portugál Köztársaság aranyrészvény ügye
 • Az EUMSZ 49. es 63. cikkéből eredő tagállami kötelezettségszegés

Strasbourgi joggyakorlat

Fodor László
 • Az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete a zajterhelés csökkentésére tett intézkedésekről és a bírósági eljárás időtartamáról
 • Az intézkedések következetes elégtelensége es az eljárás elhúzódása egyaránt megalapozza az állam felelősségét

Érveléstan – érveléstechnika

Szitás Benedek
 • A retorika a mindennapi jogi munkában

Összesített tartalomjegyzék (2010/1–2011/2.) 101


Összes lapszám