Folyóiratok » JeMa (Jogesetek Magyarázata)

JeMa (Jogesetek Magyarázata)

Opten Informatikai Kft. III. évfolyam 1. szám (2012) - 2012. január

Folyóiratunk missziója kettős: egyrészről a jogi kultúra fejlesztése, a Nyugat-Európában (Fallbesprechung, case note, commentaire d’arrêt néven) elterjedt esetelemzések magyarországi népszerűsítésével a joggyakorlat érvelési színvonalának emelése; másrészről pedig a bíróságokkal szembeni szakmai kontroll erősítése azáltal, hogy az ítéleteket rendszeresen alapos jogtudományi kritikának vetjük alá. Célunk az, hogy bírósági ítéleteket elemezzünk, felhívjuk a figyelmet az érvelés sajátságaira (esetleg hibáira), megvilágítsuk a joggyakorlat fejlődési irányait. A jogesetek kritikai bemutatása iránti igény Magyarországon is megvan, hiszen az ez iránti érdeklődés benne rejlik a jogászi munka természetében, azonban a megfelelő fórum jelenleg még hiányzik ehhez. A folyóirat ezt szeretné pótolni.

A lap tematikája kiterjed magánjogi, munkajogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi ítéletek, valamint alkotmányjogi (Alkotmánybíróság), európai jogi (Európai Unió Bírósága) és nemzetközi emberi jogi (Emberi Jogok Európai Bírósága) döntések elemzésére.

Az elektronikus kiadás a www.jema.hu honlapon érhető el, amely tartalmazza a szerzők számára szükséges információkat is módszertani útmutató formájában.

Alkotmányjog

Csink Lóránt
 • Az Alkotmánybíróság határozata az egyházügyi törvényről
 • A törvényhozási eljárás alkotmányossági kérdései
Koltay András - Polyák Gábor
 • Az Alkotmánybíróság határozata a médiaszabályozás egyes kérdéseiről
 • A sajtóra vonatkozó szabályozás, az újságírói forrásvédelem, az adatszolgáltatási kötelezettség és a Média- és Hírközlési Biztos intézményének alkotmányossági vizsgálata

Magánjog és munkajog

Vincze Attila
 • A Szegedi Ítélőtábla határozata a madárinfluenza miatt kártérítési igényekről
 • Közösségi jog és nemzeti jogrend viszonya

Büntetőjog

Fejes Erik
 • A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának ítélete a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkárának bujtogatási ügyében
 • Szólásszabadság és érdekvédelem a fegyveres testületeknél
Sándor Lénárd
 • A Legfelsőbb Bíróság határozata a Postabank-ügyben
 • Az üzleti stratégiát meghatározó menedzsmenti döntések büntetőjogi értékelhetősége

Közigazgatási jog

Barabás Gergely
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete a működési-tevékenységi hatósági engedélyek módosításáról és visszavonásáról
 • Engedélyezett kereskedelmi tevékenység utólagos hatósági megtiltásának feltételei
Pap András László
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatának hatályon kívül helyezéséről
 • Zaklatásnak minősülhet-e egy polgármester rasszista megnyilatkozása?

Luxembourgi joggyakorlat

Pünkösty András
 • Az Európai Bíróság ítélete az emberi embrió fogalmáról és védelméről
 • A biotechnológiai találmányok szabadalmazhatóságának kritériuma

Összes lapszám