Folyóiratok » JeMa (Jogesetek Magyarázata)

JeMa (Jogesetek Magyarázata)

Opten Informatikai Kft. II. évfolyam 4. szám (2011) - 2011. december

Folyóiratunk missziója kettős: egyrészről a jogi kultúra fejlesztése, a Nyugat-Európában (Fallbesprechung, case note, commentaire d’arrêt néven) elterjedt esetelemzések magyarországi népszerűsítésével a joggyakorlat érvelési színvonalának emelése; másrészről pedig a bíróságokkal szembeni szakmai kontroll erősítése azáltal, hogy az ítéleteket rendszeresen alapos jogtudományi kritikának vetjük alá. Célunk az, hogy bírósági ítéleteket elemezzünk, felhívjuk a figyelmet az érvelés sajátságaira (esetleg hibáira), megvilágítsuk a joggyakorlat fejlődési irányait. A jogesetek kritikai bemutatása iránti igény Magyarországon is megvan, hiszen az ez iránti érdeklődés benne rejlik a jogászi munka természetében, azonban a megfelelő fórum jelenleg még hiányzik ehhez. A folyóirat ezt szeretné pótolni.

A lap tematikája kiterjed magánjogi, munkajogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi ítéletek, valamint alkotmányjogi (Alkotmánybíróság), európai jogi (Európai Unió Bírósága) és nemzetközi emberi jogi (Emberi Jogok Európai Bírósága) döntések elemzésére.

Az elektronikus kiadás a www.jema.hu honlapon érhető el, amely tartalmazza a szerzők számára szükséges információkat is módszertani útmutató formájában.

Alkotmányjog

Lápossy Attila
 • Az Alkotmánybíróság a pártok kedvezményes önkormányzati irodabérléséről
 • Precedenserősítő döntés a „bujtatott pártfinanszírozás” tilalmáról

Magánjog és munkajog

Vékás Lajos – Vincze Attila
 • A Legfelsőbb Bíróság döntése az alapvető jogok polgári jogviszonyokban való alkalmazásáról
 • Gyülekezési jog birtokháborító jellegű gyakorlása

Büntetőjog

Szomora Zsolt
 • A Győri Ítélőtábla harmadfokú döntése a kiskorú veszélyeztetéséről
 • A testi sértés halmazatának kizárása

Közigazgatási jog

Körtvélyesi Zsolt
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete a vörös csillag használatával kapcsolatos rendőri fellépésről és a strasbourgi mérce alkalmazásáról
 • A rendészeti szemlélet és az alapjogi mérce
Majtényi Bea
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete a megfizetett illeték visszatérítéséről
 • Ingatlan adásvételi szerződés után megfizetett vagyonszerzési illeték visszatérítésének feltételei

Luxembourgi joggyakorlat

Karsai Krisztina
 • Az Európai Bíróság ítélete a személyazonosság ellenőrzéséről a belső határokon
 • Az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezésének lehetősége megelőzi a tagállami alkotmányt
Szirbik Miklós
 • Az Európai Bíróság ítélete a közbeszerzési szabályokról és a helyi önkormányzatok társulásairól
 • Az in-house gyakorlat és a közbeszerzési szabályok alkalmazásának feltételei társuló helyi önkormányzatok esetében

Strasbourgi joggyakorlat

Kovács Kriszta
 • Az Uj Péter-ügy – egy védett vélemény a tokaji borról
 • A közérdekű kérdést érintő becsületsértési eljárásokban mérlegelendő szempontokról
Pap András László
 • A Sejdic és Finci ügy a bosnyák alkotmányról
 • A diszkriminációtilalom és az etnikai kisebbségek képviselete
Schanda Balázs – Koltay András
 • A Lautsi-ügy a feszületről az állami iskola osztálytermében
 • A vallási jelképek használatának megengedettsége a semleges állam közéletében

Érveléstan – érveléstechnika

Jakab András
 • A bírói jogértelmezés az Alaptörvény tükrében

Összes lapszám